• გიორგი იასამნიძე - 
  წევრი
 • 
  სათაური ავტორი
  ჟანრი
 • თარიღი
 • ქულა
  მელანქოლია(3)
  გიორგი იასამნიძე
  პროზა
  12,02,2015
  2/0
  0
  მელანქოლია(2)
  გიორგი იასამნიძე
  პროზა
  10,07,2014
  514/0
  0
  მე
  გიორგი იასამნიძე
  პროზა
  28,12,2013
  537/0
  0
  მელანქოლია
  გიორგი იასამნიძე
  პროზა
  2013-03-22 00:09:41
  41/2
  3