• თენგიზ სხირტლაძე - 
  წევრი
 • 
  სათაური ავტორი
  ჟანრი
 • თარიღი
 • ქულა
  ერთი კაცი კარადაში მოკვდა
  თენგიზ სხირტლაძე
  იუმორისტული
  09,01,2014
  725/0
  0
  სკუმპოშუ, ანუ გუბურიის ერთი დღის ქრონიკა (დასასრული)
  თენგიზ სხირტლაძე
  პროზა
  20,07,2013
  601/2
  0
  ს კ უ მ პ ო შ ო უ, ა ნ უ გ უ ბ უ რ ი ი ს ე რ თ ი დ ღ ი ს ქ რ ო ნ ი კ ა (გაგრძელება)
  თენგიზ სხირტლაძე
  პროზა
  13,07,2013
  529/1
  3
  ს კ უ მ პ ო შ ო უ, ა ნ უ გ უ ბ უ რ ი ი ს ე რ თ ი დ ღ ი ს ქ რ ო ნ ი კ ა (გაგრძელება)
  თენგიზ სხირტლაძე
  პროზა
  08,07,2013
  836/2
  3
  ს კ უ მ პ ო შ ო უ, ა ნ უ გ უ ბ უ რ ი ი ს ე რ თ ი დ ღ ი ს ქ რ ო ნ ი კ ა
  თენგიზ სხირტლაძე
  პროზა
  04,07,2013
  510/1
  5
  გ ა ს ა ღ ე ბ ი , ა ნ უ გ უ ბ უ რ ი ი ს ე რ თ ი დ ღ ი ს ქ რ ო ნ ი კ ა (ფარსი)
  თენგიზ სხირტლაძე
  პროზა
  29,06,2013
  468/1
  3
  რაჭველები აგვისტოს ომში
  თენგიზ სხირტლაძე
  იუმორისტული
  29,05,2013
  1133/9
  9
  რენჩხი
  თენგიზ სხირტლაძე
  მინიატურა
  2013-04-05 00:11:35
  36/8
  15
  კლასიკური სამკუთხედი ანუ კახური ბალადა
  თენგიზ სხირტლაძე
  პოეზია
  2013-03-28 02:07:07
  52/11
  12
  ბედოვლათები
  თენგიზ სხირტლაძე
  მინიატურა
  2013-03-24 09:47:00
  28/2
  4
  პატარ – პატარა შარები
  თენგიზ სხირტლაძე
  პროზა
  2013-02-20 11:52:00
  45/5
  7
  ჭადარს ამოფარებული სიყვარული (ნამდვილი ამბავი)
  თენგიზ სხირტლაძე
  პროზა
  2013-02-15 00:07:11
  61/4
  8
  ერთი განწყობის შესახებ
  თენგიზ სხირტლაძე
  მინიატურა
  2013-02-02 00:10:05
  174/6
  10
  მეტამორფოზა ანუ პარიზი – თბილისი – პარიზი (ნამდვილი ამბავი)
  თენგიზ სხირტლაძე
  პროზა
  2013-01-22 01:05:34
  130/7
  13
  მ ე ნ ა გ ვ ე (დასასრული)
  თენგიზ სხირტლაძე
  პროზა
  2013-01-17 00:07:43
  54/3
  7
  მ ე ნ ა გ ვ ე (გაგრძელება)
  თენგიზ სხირტლაძე
  პროზა
  2013-01-13 14:51:53
  40/2
  3
  მ ე ნ ა გ ვ ე (კინომოთხრობა, ფარსი)
  თენგიზ სხირტლაძე
  პროზა
  2013-01-09 00:06:05
  61/3
  2
  ტუკუჩია
  თენგიზ სხირტლაძე
  პროზა
  2012-12-31 00:08:51
  45/5
  8
  კვირტები
  თენგიზ სხირტლაძე
  პროზა
  2012-12-27 00:00:47
  96/11
  20
  რწმენის სიმხურვალე (ლეგენდა)
  თენგიზ სხირტლაძე
  პროზა
  2012-12-23 00:06:06
  55/5
  10
  ახქა და რობოტი (გამოთხრობებული ანეგდოტი)
  თენგიზ სხირტლაძე
  პროზა
  2012-12-19 00:13:26
  43/5
  8
  როგორ აკეთებდა ბოროტება სიკეთეს
  თენგიზ სხირტლაძე
  პროზა
  2012-12-15 00:26:11
  94/12
  13
  ბრუტუსებს რა დალევს დედამიწაზე
  თენგიზ სხირტლაძე
  პროზა
  2012-12-11 00:29:34
  52/6
  8
  ტყეოსტარი
  თენგიზ სხირტლაძე
  პროზა
  2012-12-06 00:33:22
  45/7
  7
  ვარდისფერი ლამბორჯინი
  თენგიზ სხირტლაძე
  პროზა
  2012-12-01 00:11:32
  41/2
  3
  ლუდზე მისაყოლებელი ამბები (ამბავი პირველი)
  თენგიზ სხირტლაძე
  პროზა
  2012-11-25 15:09:00
  61/0
  0