• ინგა თუნთია - 
  წევრი
 • 
  სათაური ავტორი
  ჟანრი
 • თარიღი
 • ქულა
  მა-თოს
  ინგა თუნთია
  გამოუქვეყნებელი
  16,07,2013
  0/1
  -2
  ჩემი პორტრეტი
  ინგა თუნთია
  პოეზია
  14,07,2013
  541/10
  5
  ღამის ფიქრები
  ინგა თუნთია
  პოეზია
  10,07,2013
  512/4
  5
  უ-სათაურო-დ (ჩემს მეუღლეს-ზურას)
  ინგა თუნთია
  პოეზია
  05,07,2013
  530/6
  9
  მზე შემოდგომის-მზე სულისა..
  ინგა თუნთია
  პოეზია
  01,07,2013
  518/4
  4
  ოქროს ცრემლები
  ინგა თუნთია
  პოეზია
  27,06,2013
  675/11
  11
  უ-სათაუროთა სერიიდან-უ-სათაურო
  ინგა თუნთია
  პოეზია
  18,06,2013
  637/10
  13
  ნინის
  ინგა თუნთია
  პოეზია
  16,06,2013
  732/26
  16
  ეპიტაფია
  ინგა თუნთია
  პოეზია
  14,06,2013
  608/12
  14
  მისტერიული
  ინგა თუნთია
  გამოუქვეყნებელი
  02,06,2013
  0/4
  3
  ფორს-მაჟორი
  ინგა თუნთია
  პოეზია
  31,05,2013
  713/13
  15
  ეკლიანი გზებით
  ინგა თუნთია
  გამოუქვეყნებელი
  24,05,2013
  0/3
  2
  ”სა-დღეგრძელო-ლოცვა-ვ...”
  ინგა თუნთია
  პოეზია
  23,05,2013
  659/16
  10
  "მაისი ქარში”
  ინგა თუნთია
  პოეზია
  16,05,2013
  0/7
  5
  ოდა-აპრილი
  ინგა თუნთია
  გამოუქვეყნებელი
  12,05,2013
  0/10
  6
  ოცნების კვალდაკვალ ოცნების!
  ინგა თუნთია
  პოეზია
  08,05,2013
  52/19
  21
  და-მისამართების ა-მისამართება
  ინგა თუნთია
  პოეზია
  14,06,2013
  490/0
  0
  (ვწერ) საუკუნის ავტოგრაფი (სთვის).
  ინგა თუნთია
  პოეზია
  2013-05-01 01:17:06
  21/16
  12
  (ვწერ) საუკუნის ავტოგრაფი (სთვის).
  ინგა თუნთია
  გამოუქვეყნებელი
  2013-04-26 10:22:52
  11/10
  3
  ეს მისტერია-ც!..
  ინგა თუნთია
  პოეზია
  2013-04-30 00:19:47
  38/58
  8
  საუკუნის უკანასკნელ რაინდს
  ინგა თუნთია
  გამოუქვეყნებელი
  2013-04-23 18:34:42
  10/6
  2