თედორაძე დავით
გაზიარება

სიტყვა სპასალარისა ბრძოლის წინ  ექსკლიუზივი

ხმლებით ნაწერი
გვაქვს ისტორია,
ქართველთა დაჩოქება
არ მოდის.

სამშობლოსათვის
დაღუპულებს
უფალი აჯილდოებს
ს ა მ ო თ ხ ი თ.

??????