ფოცხიშვილი მორის
გაზიარება

როქი ექსკლიუზივი

პაიკივით თქვენს წინ ვდგები,
რასაც ვამბობ,
სიმართლეა, მენდეთ, -
მეფისა და ეტლის გადაადგილებით
არაფერი არ იცვლება დღემდე.

პაიკს არვინ უფრთხილდება,
ამ ბოლო დროს სუყველაფერს სწირავთ, -
ო, რას ვხედავ, თუ გჭირდებათ,
დედოფლებსაც სწირავთ ხოლმე ხშირად.

თქვენ თამაშობთ დიდებულად,
ლაჩრებს შორის იხატებით გმირად, -
იჭვმა გაგაუბედურათ,
ახლა ამ იჭვს უკვე რწმენას სწირავთ.

ვიცი, ჩქარა ერთმანეთში აირევით,
ერთი სვლა გაქვთ, ერთი აზრი გზარავთ, -
მეფისა და ეტლის გადაადგილებით
არაფერი არ იცვლება, არა.

??????