ფოცხიშვილი მორის
გაზიარება

ცხელი უთო 

 

უთო არის ძალზე ცხელი,
არ დაიწვა, გოგო, ხელი.
გაუსვი და გამოუსვი
მოხდენილად, სწრაფად,
დედოფალას მოუხდება
გატკეცილი კაბა...
დაჭმუჭნული ტანსაცმელით
ხომ ვერ ივლის აბა?!

 

??????