ჭილაძე ოთარ
გაზიარება

*** "ფრთამოტეხილი ფრინველის მსგავსად" ექსკლიუზივი

ფრთამოტეხილი ფრინველის მსგავსად,
ეშვება ზამთრის მწუხარე ფარდა.
უკვე დაეშვა. ად სახლის გარდა,
თუ წასასვლელი არა გაქვს არსად,
სახლიც ციხეა, სადაც უაზრო
ნებაყოფლობით ზის პატიმარი...
შორიდან ისმის ოხვრა მდინარის,
გაგლეჯილია გული შუაზე... 
1964წ

??????