საჯაია გიორგი
გაზიარება

ტრიოლეტი 

მთვარე სფინქსია, ღამე - ენიგმა, 
ზეცა - უძირო და ლურჯი სივრცე 
(ბოლოს მას უნდა მეც სული მივცე). 
მთვარე სფინქსია, ღამე - ენიგმა. 
ფიქრმა ნისლებით სული შენიღბა 
და მთელ ამ ქაოსს დრო იხვევს თითზე... 
მთვარე სფინქსია, ღამე - ენიგმა, 
ზეცა - უძირო და ლურჯი სივრცე. 

??????