კაციტაძე გელა
გაზიარება

*** "შალომ ლე შალომ" ექსკლიუზივი

შალომ ლე შალომ
გამარჯვება, ისრაელისა
დამშვენებულმა
გადმოშალოს მუხამ ტოტები.
იერუშალაიმ,
მე სიცოცხლე შენით მეღირსა.
შენი შვილი ვარ
და ქართველად კი ვიწოდები
იავნანაზე, ჩემი ბაბა
სწავლობდა ივრითს.
ქართულ სუფრასთან
ჩაიარა ჩემმა ბარმიცვამ.
თუ ვარ ქართველი-ებრაელი
ლამაზად ვივლი.
ივრითულ ადათს
უკანასკნელ დღემდე დავიცავ.
შალომ ლე შალომ
მივაბიჯებ დღესაც კულაშში.
ჯამში ავანთებ,
მეიდანის მწველ ბაიათებს.
ათოვთ მწვერვალებს,
მითეთრდება მეც წვერ-ულვაში
ძვირდება წლები და
სიყვარულს ვერ აიაფებს.
თუ იეთიმ გურჯის სიმღერებით
ვიხსენებ თბილისს
და თუ სოხუმის სანაპირო,
ძილშიც მაბოდებს
ხვალ ჩემი შვილი,
მტკვარზე ტივით ლაღად ჩაივლის
შემოუდგებით ჯამაათში
ძველ სინაგოგებს.
შანა შელ შალომ, გამარჯვება ისრაელისა,
მშვიდობა შენდა, დამიზარდე კიდევ კაცები.
იერუშალაიმ, მე სიცოცხლე შენით მეღირსა
და მადლობა ღმერთს,
რომ ქართულად გენაცვალები.
ჩემს საქართველოს და ისრაელ ვენაცვალები!
ორივე ასე ნატანჯია და ნაწვალები…
ლეხაიმ ახი!
გაგვიმარჯვოს!
ამინ!
შევსვათ აბა!
თოდა რაბა, თოდა რაბა.

??????