თედორაძე დავით
გაზიარება

იქნებ არმოსვლა მერჩია ექსკლიუზივი

                            რამ შემქმნა ადამიანად,
                            რატო არ მოველ წვიმადა?..
                                         ვაჟა ფშაველა

დალოცვილ ვაჟას უთქმია -
`რატო არ მოველ წვიმადა~...
მე რა ვთქვა, როცა მას შემდეგ
სიგლახემ ასჯერ იმატა.

ქვეყანა არეულია
და ყველგან შხამი თესია,
და უმტკიცებენ ძმები ძმებს
ვინ ვისზე უკეთესია.

საშოვრად უნდათ სამშობლო,
ნახვეჭ-ნაძარცვით ტკბებიან,
ხალხს აბრიყვებენ, მშრომელ კაცს
სიმშვიდე მონატრებია.

ლიქნამ კაცობა წაბილწა
და პურფერობამ - ღირსება,
ქვეყანა _ გმირთა, რაინდთა,
ქურდბაცაცებით ივსება.

განმკითხავს სადღა შეხვდები,
ყველა კანონი მკვდარია,
ვის ენაღვლება - რა გიჭირს,
რა გიმძიმს, რა გიხარია.

შე დალოცვილო, მე რა ვთქვა,
რას ამოვუდგე გვერდშია,
იქნება არ მოვსულიყავ,
იქნებ არმოსვლა მერჩია.

??????