გაზიარება
ხორნაული ვაჟა
* * * "წაიქცა სახლი და"  
* * * დაეცა  
* * * დარდის ციცაბოებს  
* * * ლომისთვის გალიის გისოსები  
* * * მამაკაცი და დედაკაცი  
* * * პირქვე დამხობილი  
* * * რაღა ჩემი ჯიბე  
* * * უსიყვარულო მგზავრ  
*** "ერთხელ შენც გნახე, სიკვდილო"  ექსკლიუზივი
*** "თვალებმა: მიყვარს, მიყვარსო"  ექსკლიუზივი
*** "რა არ უხდება ქვეყანას"  ექსკლიუზივი
*** "უბრალო ქოხი"  ექსკლიუზივი
*** "ფერების ლხინი"  ექსკლიუზივი
*** "ჴქრო და ქვიშა მარადისობის"  ექსკლიუზივი
დაობლებული კუნძული  
დაობლებული კუნძული  
დედაშვილობა  
დედაშვილობა  
ვით წყარო გაზაფხულისა  
ვით წყარო გაზაფხულისა  
ზეცაში ლოცვად ავიდა  
ზეცაში ლოცვად ავიდა  
პირველად  ექსკლიუზივი
როგორც მზე  
როგორც მზე  
საათის სიკვდილი  
სიყვარული და გოლგოთა  
სიყვარული და გოლგოთა  
უკვდავების წყაროსავით  
ღმერთმა როგორიც მომქსოვა  ექსკლიუზივი
ყვავილის თავდავიწყებით  
ყვავილის თავდავიწყებით  
შემოქმედი  
შენთვის ვიქცევი იადა  
შენთვის ვიქცევი იადა  
შუქივით შემოგეხვევი